Orkdal IL > HOVEDLAG > Stor interesse for Nils Arne Eggen Arena

Stor interesse for Nils Arne Eggen Arena

26.05.2023

Det var stor interesse og mye positivisme å kjenne på i torsdagens møte om Nils Arne Eggen Arena på Follo. Idretten var godt representert, politikere var der, fylkeskommunen og mange interesserte fra lokalmiljøet. Rektor Øivind Togstad redegjorde for situasjonen på Orkdal Videregående skole. Skolen møter fremtiden med mye gammel bygningsmasse og alt for lite bygningsmasse. Elevtallet stiger raskt og det vil fortsette. Skolen passerer 500 elever neste skoleår. Christian Thams fagskole ønsker å flytte nedover dalen fra Løkken. Det er i dag en uheldig lekkasje av elever til Trondheim, noe som er viktig å stanse, for de som flytter ut tidlig kommer sjelden tilbake. OVS skal hjelpe det lokale næringslivet med å utdanne arbeidstakere og Fylkeskommunen antyder en storstilt utbygging med 11 000 kvadratmeter.

NAE Arena illustrasjon 2023 03

Jorodd Asphjell presenterte tegninger for storhallen og et servicebygg på 3500 kvadratmeter. Her er det satt av mye plass til klasserom for fylkeskommunen og skolen. Tae Kwon Do har fått tegnet inn de to treningshallene de så sterkt ønsker seg. Fotballhallen utløser krav om betydelige arealer til garderober og lager. Friidretten ligger inne med løpebaner med tartandekke og doserte svinger.

NAE Arena illustrasjon 2023 04

Man ser for seg et inngangsparti med kiosk/kafeteria. Kanskje kan det bli plass for en golfsimulator som er en populær treningsarena for de som driver den idretten. Eiendomssjef Rune Venaas redegjorde for Fylkeskommunens engasjement som ble utløst av idrettens ønske om å bygge en storhall på den eksisterende fotballbanen. Det utløste regulering av området og satte fart i utviklingen av skolen. Dagens bygningsmasse er lite egnet for fremtidens utdanning. Orkdal Videregåene vil trolig bli høyt prioritert med bevilgninger i neste fireårsperiode.
- Vi må bygge der det er behov og vekst, sa Rune Venaas. Han gikk gjennom planforslaget med de utfordringer som ligger der. Blant annet avstand til fylkesveien, trafikksikker atkomst til skolen og f-bygget som står litt ulaglig til. Det bygget var vedtatt kondemnert før Orkdal kommune kjøpte det fra Fylkeskommunen. Nye anslag for kostnadene for selve hallen ligger på ca 80 millioner kroner med kunstgress. Kostnadene for servicebygget avhenger av størrelse og innhold. Noe vil være selvfinansierende og noe kan gi inntekter gjennom utleie.

 

Relaterte saker:

01.10.2023
Velkommen til Orkdal Idrettslag og Knyken skisenter!
Orkdal Idrettslag driver og utvikler Knyken skisenter, et helårs rekrutteringsanlegg...

Les mer…

09.05.2024
Varig Orkla Forsikring på lag med Orkdal Idrettslag
Varig Orkla Forsikring går inn som en hovedsamarbeidspartner med Orkdal Idrettslag.

Les mer…

25.04.2024
Vil DU bidra med frivillig arbeid for Orkdal Idrettslag?
Vi i OIL besitter kjempefine anlegg, og mye bygningsmasse.

Les mer…

17.03.2024
Velkommen til årsmøte i Orkdal Idrettslag
Årsmøte i Orkdal Idrettslag er torsdag 21. mars kl. 19.00

Les mer…

06.03.2024
Orkla Sparebank med en stor gave til fellesskapet
I løpet av det siste året har skileikområdet i Knyken...

Les mer…

22.12.2023
Godt nytt år alle idrettsvenner!
Det ble kvit jul i Orkland i år, og en...

Les mer…

18.11.2023
Velkommen til Orkdalsmessa 2023
2. og 3. desember er det klart for Orkdalsmessa 2023.

Les mer…

12.11.2023
Monica ble årets leder i NFF Trøndelag
I helga ble Trøndersk fotballseminar arrangert på Stjørdal.

Les mer…

10.10.2023
Idrettslaget vårt fyller 120 år!
Orkdal Idrettslag ble stiftet 15. oktober 1903.

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere