Leie lokaler Knyken

 

Orkdalscupen 2019

 

Live kamera knyken

 

 

Rent idrettslag

 

Kvalitetsklubb

 

Ullmax Orkdal IL

 

grasrotandel977074444.jpg

 

Orkla FK

 

SKI » Info løpere

Info løpere

På denne siden legger vi ut informasjon til aktive løpere i Orkdal Idrettslag.

Dokumenter:
Reiseregning aktive 2015(Word-format)
Reiseregning aktive 2015(pdf-format)

Generelle retningslinjer for aktive i Orkdal IL skiavdelinga
(gjelder for sesongen 2017/18)

Aktive i skiavdelinga i Orkdal IL er forpliktet til å rette seg etter følgende bestemmelser

1. Alle aktive skal være medlemmer i Orkdal IL.

2. Etter avtale med trener, føre treningsdagbok og levere treningsrapporter. Kostnader med evt.             personlig trener betales ikke av skiavdelinga.

3. Vise positiv holdning til trening og konkurranser og bidra til å skape et godt miljø innen gruppa.

4. Økonomi:

4.1       Orkdal IL dekker startkontingenter, bakkeavgifter og heiskort i forbindelse med renn.

4.2       For utøvere f.o.m. 15 år dekker Orkdal IL i tillegg inntil kr. 10.000,- pr. kalenderår for utgifter i             forbindelse med trening og landsrenn. Innenfor dette beløpet dekkes:

4.2.1    Kontingenter til team og treningsgrupper, eksterne samlinger o.l. Teamavgift hopp                              dekkes for utøvere f.o.m. 13 år.

4.2.2    Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med landsrenn som NM, Norgescup og                     Hovedlandsrenn etter følgende satser:

  • Overnatting ifølge bilag - inntil kr. 500,- pr. døgn.
  • Reise dekkes etter rimeligste reisemåte.
  • Satser ved bruk av bil:

-          Kjøregodtgjørelse kr. 3,- pr. km.

-          Passasjertillegg kr. 0,50 pr. passasjer pr. km.

  • Andre reiseutgifter (fly, tog, ferge, bompenger, parkering o.l.) dekkes etter regning.
  • Dersom kretsen har fellesopplegg ifm. reise og opphold skal dette fortrinnsvis benyttes. Løperne har rett til å ha med seg leder/trener.

4.2.3    Utgifter til sommerskiskoler o.l. dekkes med 50 % av deltakeravgiften, maks. kr. 2.000,- pr. kalenderår fom. det året løperne fyller 12 år.

4.2.4    Utgiftsdekning ut over dette kan i spesielle tilfeller gis av styret i skiavdelinga etter søknad.

5. Utgifter i forbindelse med klubbens egne treningssamlinger dekkes av Orkdal IL innenfor budsjettrammene til det enkelte utvalget, dersom ikke annet er bestemt. Egenandel kan være aktuelt.

6. Rekrutteringstiltak kan gjennomføres for alle utøvere og dekkes av Orkdal IL innenfor budsjettrammene. Egenandel kan være aktuelt.      

7. Aktive som uten gyldig grunn ikke stiller på renn de er påmeldte til, må selv dekke disse kostnadene.

8. Reiseregningsskjema og andre utlegg som skal refunderes bør leveres fortløpende og minst en gang for hvert halvår. Alle krav for vedk. år må være levert før årsskiftet. Utvalgsleder skal attestere disse før de leveres kasserer. Eldre regninger kan ikke kreves å få dekt.

9. Løperne kan inngå private sponsoravtaler hvis de ikke kommer i konflikt med lagets sponsoravtaler. Slike avtaler skal godkjennes av skistyret.

10. Forpliktelser for de aktive:

- Aktive må benytte klubbens overtrekksdress og konkurransedress når det finnes slike. Unntatt løpere på lag, hvor de er forpliktet til å stille med klær for det aktuelle laget.

- Bære reklame for lagets sponsorer / samarbeidspartnere og stille opp i reklameøyemed for disse, uten vederlag.

- Alle aktive som deltar på trening/renn for Orkdal IL forplikter seg til å betale treningsavgift. Treningsavgiften fastsettes for hvert år av skistyret. For sesongen 2014-15 er satsene slik:

7-8 år              kr. 600,-

9-10 år            kr. 800,-

11-12 år          kr. 1.100,-

13-16 år          kr. 1.700,-

Junior og eldre kr. 2.000,-

- Alle aktive forplikter seg til å delta på de økonomiske tiltak som skiavdelinga iverksetter, samt å være med på å bidra til å gi et positivt bilde av skiavdelinga og Knyken skisenter overfor andre. Nybegynnere (skolestartere) er fritatt fra å delta i lodd- og kalendersalg o.l. den høsten de begynner på trening.

- Eventuelle uoverensstemmelser skal tas opp internt før andre informeres.

11. Styret kan fravike disse retningslinjene etter innstilling fra utvalgene.

 

Vedtatt av Orkdal IL skiavdelinga i styremøte 05.03.2018.

logo oil

  

 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere

OrklaSparebank RGB liggende Svart

 

eika

 

tronderenergi logo

 

gjensidigeorkla

 

coop orkla moere

 

logo Orkdal kommune

 

orkland energi logo CMYK